פרגנו לעצמכם בדקה וחצי של השראה:
מה קורה כשבאחת מהערים המסוכנות בארה"ב – שיעורי מדיטציה מחליפים ענישה?

"לכל בעיה יש שורש.. בטח כשמדובר בילדים. השורש הוא הבית, הסביבה, התרבות… בית הספר.
הם לא זקוקים לעונשים, אלא לכלים ממשיים להתמודד ולהתעצם. לפרוח.
דרך חיים חדשה. גבולות שניתנים באהבה".

בית ספר שהחליף את שיטת הענישה שלו ומה יצא מזה